Arlette Andersen - AUSCHWITZ 1944

 
 

92-årige Arlette Andersen, Fredericia, er én af de sidste overlevende fra koncentrationslejren Auschwitz, der stadig er i stand til at fortælle sin historie. Igennem 25 år har hun holdt 425 foredrag rundt i hele landet. Fortælllingen om at være ung pige og fange i Auschwitz har grebet både unge og ældre, og det er ikke underligt, at foredragene oftest er foregået for fulde huse. Alt i alt har Arlette Andersen fortalt sin historie til over 96.000 mennesker.


Arlette Andersen begyndte i marts 1990 at holde foredrag og startede dermed sin personlige mission for at sikre, at historien om rædslerne i Auschwitz aldrig må glemmes. Rigtig mange unge mennesker interesserer sig for og ikke mindst påvirkes af Arlette Andersens fortælling, når hun har holdt sine foredrag – blandt andet på skoler og uddannelsesinstitutioner.
Arlette Andersen måtte i foråret 2015 opgive at holde foredrag og dermed også opgive sin mission. Stemmen og den skrøbelige krop kunne ikke klare flere foredrag, og i februar 2015 var det slut med at rejse rundt og fortælle til blandt andet børn og unge. Sidste foredrag foregik på Odder Gymnasium.


Da Arlette Andersen ikke længere kan rejse rundt og holde foredrag, er det et meget stort ønske for hende, at historien og missionen fortsat holdes i gang. Derfor sagde hun allerede i foråret 2013 ja til, at jeg, Thomas Kvist Christiansen, og fotograf Kasper Fuglsang måtte følge og videofilme nogle af hendes foredrag med henblik på efterfølgende at producere en dokumentarfilm om hendes oplevelser i Auschwitz.


Arlette Andersen ønsker, at der bliver lavet en film om hendes oplevelser, som alle har mulighed for at erhverve. På den måde kan hendes historie bevares for eftertiden - så de unge mennesker fortsat kan høre hende fortælle.


Dette filmprojekt arbejdes der nu på. Indtil videre har en lang række skoler, private personer, virksomheder og ikke mindst LB Fonden støttet filmprojektet økonomisk. Men da dokumentarfilmen skal udvikles til et undervisningsprojekt fortsætter vi med at søge økonomiske samarbejdspartnere og støtte til projektet.


Klik her og læs mere om projektet - og om hvordan du kan være med til at gøre Arlettes Andersens film til virkelighed. 

Arlette Andersens historie om auschwitz

I de sidste 25 år har Arlette Andersen holdt 425 foredrag, og har dermed fortalt sin historie til over 96.000 mennesker. Arlette Andersen er meget optaget af at de unge hører historien om Auschwitz.