Dette historiske projekt er realiseret

med økonomisk støtte fra:


LB Fonden

Sportgoodsfonden

Krogagerfonden

Niels-Jørgen og Inge Kovstrup

Jorcks Fond

Kjeld Andersen og Hustru Ebba Andersen,

Født Kielbergs Legat

Ernst og Vibeke Husmands Fond

Monjasa

Poland Forest


+ støtte fra en lang række skoler og gymnasier:


Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Odder Gymnasium

Skanderborg Gymnasium

med flere...


og ikke mindst støtte fra en række private personer.

(klik her og læs hvilke skoler, gymnasier

og private personer, der har støttet projektet

om Arlette Andersens historie.


Klik her og gå videre til

introduktionen.

Velkommen.html
historien.html
film_dansk.html
bog.html
videoer.html
kontakt.html